ผลงานสิงประดิษฐ์เครื่องใช้


 
ผลงานสิงประดิษฐ์เครื่องใช้ของนักเรียน
นายอัมพร  ภวชโลธร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจุงฮัวโซะเซียว อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และ
นายผจง สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบผลงานจากฝีมือนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ให้กับนายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผอ.สพป.สฎ.3 ซึ่งได้มอบต่อให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ไว้บริการผู้มาติดต่อราชการ ขอขอบคุณความมีน้ำใจ ผู้ใดสนใจอยากมีไว้ ด้วยความแข็งแรง สวยงาม และใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ถอดประกอบได้ แยกส่วน ติดต่อทางโรงเรียนได้นะครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 22:32 น.