ผลการแข่งขันเหรียญทองรวมและเหรียญทองอันดับ
ผลการแข่งขันเหรียญทองรวมและเหรียญทองอันดับที่จัดเรียงลำดับตามเหรียญทองรวมอันดับที่ได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 22:56 น.