การโอนข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้(สพป.) ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
หนังสือแจ้ง​ขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคใต้ทุกเขตพื้นที่ โอนข้อมูล
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 11:39 น.