งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียวใหม่ 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียวใหม่ 2 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียวใหม่ 2 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]