งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 3 ห้อง 17-18 4 ต.ค. 2560 09.00-13.00 ไม่พักกลางวัน
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 3 ห้อง 17-18 3 ต.ค. 2560 09.00-13.00 ไม่พักกลางวัน
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 3 ห้อง 17-18 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 3 ห้อง 19 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 27-29 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร (ทิศใต้) 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร (ทิศเหนือ) 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร (ทืศใต้) 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 (ทิศเหนือ) ห้อง ใต้ถุน 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 (ทิศใต้) ห้อง ใต้ถุน 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ใต้ถุน อาคาร 7 ทิศเหนือ 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ใต้ถุน อาคาร 7 ทิศเหนือ 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียว 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียว 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียว 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียว 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ใต้ถุน อาคาร 7 ทิศใต้ 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]