งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 31-33 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 31-33 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 31-33 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 36-37 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 36-37 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 36-37 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 21 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 21 4 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ห้องประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ห้องประชุม 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2560 10.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด ห้อง 2 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด ห้อง 2 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้อง สมุด 2 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 2 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้อง สมุด 2 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]