งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แข่งขันต่อจาก รายการแข่งขันแอโรบิก ม.1 - 3
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 30 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 30 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]