งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แข่งขันต่อจากรายการรำวงมาตรฐาน ป.1-6
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แข่งขันเป็นรายการแรก ต่อจากพิธีเปิด
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แข่งขันต่อจากกิจกรรมระบำมาตรฐาน ม.1-3
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แข่งขันต่อจากรายการรำวงมาตรฐาน ม.1-3
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ห้องประชุม 4 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แข่งขันต่อจาก รายการแข่งแขันมายากล ป.1 - ม.3
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ห้องประชุม 4 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]