แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนาทวี 75 58 77.33% 11 14.67% 2 2.67% 4 5.33% 75
2 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 62 43 69.35% 12 19.35% 5 8.06% 2 3.23% 62
3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 68 40 60.61% 9 13.64% 13 19.7% 4 6.06% 66
4 โรงเรียนบ้านนา 39 28 75.68% 5 13.51% 2 5.41% 2 5.41% 37
5 โรงเรียนบ้านคูหา 40 24 60% 8 20% 5 12.5% 3 7.5% 40
6 โรงเรียนสะบ้าย้อย 37 23 62.16% 8 21.62% 2 5.41% 4 10.81% 37
7 โรงเรียนบ้านป่างาม 37 19 55.88% 8 23.53% 4 11.76% 3 8.82% 34
8 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 33 16 51.61% 4 12.9% 3 9.68% 8 25.81% 31
9 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 24 16 69.57% 4 17.39% 1 4.35% 2 8.7% 23
10 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 27 15 55.56% 8 29.63% 2 7.41% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 34 14 42.42% 14 42.42% 2 6.06% 3 9.09% 33
12 โรงเรียนบ้านสุโสะ 32 14 46.67% 13 43.33% 3 10% 0 0% 30
13 โรงเรียนบ้านเทพา 32 14 43.75% 8 25% 5 15.63% 5 15.63% 32
14 โรงเรียนบ้านเคลียง 24 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
15 โรงเรียนบ้านนาปรัง 34 13 39.39% 13 39.39% 4 12.12% 3 9.09% 33
16 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 28 13 46.43% 9 32.14% 3 10.71% 3 10.71% 28
17 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 25 13 54.17% 6 25% 4 16.67% 1 4.17% 24
18 โรงเรียนเสนพงศ์ 21 13 61.9% 4 19.05% 2 9.52% 2 9.52% 21
19 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 17 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
20 โรงเรียนวัดประจ่า 16 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
21 โรงเรียนวัดคลองยอ 35 12 36.36% 7 21.21% 7 21.21% 7 21.21% 33
22 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 21 12 57.14% 5 23.81% 2 9.52% 2 9.52% 21
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 22 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
24 โรงเรียนบ้านควนตานี 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
25 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 21 11 52.38% 6 28.57% 3 14.29% 1 4.76% 21
26 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 31 11 37.93% 5 17.24% 10 34.48% 3 10.34% 29
27 โรงเรียนบ้านบาโหย 33 11 37.93% 5 17.24% 5 17.24% 8 27.59% 29
28 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 20 11 57.89% 4 21.05% 3 15.79% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 17 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
31 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 18 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
32 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนบ้านมุนี 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
34 โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล 16 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
35 โรงเรียนวัดนาปรือ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านท่า 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 23 8 34.78% 9 39.13% 3 13.04% 3 13.04% 23
38 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 25 8 36.36% 7 31.82% 3 13.64% 4 18.18% 22
39 โรงเรียนบ้านกะทิง 17 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
40 โรงเรียนบ้านลำเปา 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
41 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 16 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 14
42 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านสำนักขาม 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 15 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
45 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
47 โรงเรียนสายชล 18 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 17
48 โรงเรียนบ้านป่าโอน 16 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
49 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 18 6 33.33% 2 11.11% 6 33.33% 4 22.22% 18
50 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 17 6 37.5% 1 6.25% 4 25% 5 31.25% 16
52 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านลำชิง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนวัดช่องเขา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านโคกตก 16 5 33.33% 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
57 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 14 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
58 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
59 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
62 โรงเรียนบ้านปากบาง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
64 โรงเรียนวัดปริก 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 20 4 20% 6 30% 8 40% 2 10% 20
68 โรงเรียนบ้านลางา 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
69 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓) 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านโหนด 10 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
71 โรงเรียนบ้านนาม่วง 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
72 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 11 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
73 โรงเรียนบ้านแม่ที 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
74 โรงเรียนบ้านม่วง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านท่าไทร 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านพรุหวา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านพรุเตียว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านกระอาน 11 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านทับโกบ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
85 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านม้างอน 13 3 23.08% 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 13
88 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 12 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
89 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 14 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 14
90 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
91 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
92 โรงเรียนบ้านตูหยง 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
93 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 11 3 27.27% 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 11
94 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านพอบิด 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนบ้านโมย 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านโคกม้า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
101 โรงเรียนบ้านทรายขาว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านระตะ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านแค 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนอุทยานอุทิศ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านประกอบ 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนมหิดล 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
110 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนวัดบ้านไร่(จะนะ) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 11 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
116 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 11 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
117 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
118 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
119 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม 10 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านสะกอม 11 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 11
122 โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
123 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านควนหมาก 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
130 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านป่ากอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนวัดห้วยคู 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านคลองขุด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านทับยาง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านช้างคลอด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านลำไพล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านลำลอง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
146 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
147 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
148 โรงเรียนตชด.บ้านชายควน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
151 โรงเรียนบ้านนนท์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนวัดวังไทร 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
161 โรงเรียนสันติวิทย์ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียน ตชด.เชิญ พิศลยบุตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนชาติตระการโกศล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านป็อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านพรุตู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านแพร้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
179 โรงเรียนบุสมีวิทยา 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
180 โรงเรียนบ้านโคกกอ 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านวังบวบ 7 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
185 โรงเรียนบ้านล่องควน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
186 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
188 โรงเรียนป่าระไมวิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านนาจะแหน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านพรุชิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนวัดทุ่งพระ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านนาจวก 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
196 โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านป่าชิง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
198 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
199 โรงเรียนกีญามุดดีน 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ 7 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
202 โรงเรียนบ้านฉลุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
203 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนบ้านบ่อโชน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนบ้านเลียบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนศาสนบำรุง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]