สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 2 2 2
2 010 โรงเรียนชาติตระการโกศล 1 1 1
3 011 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 28 82 46
4 012 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 0 0 0
5 013 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 8 14 9
6 014 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 11 20 15
7 015 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 6 9 6
8 016 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 27 66 47
9 017 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓) 8 16 12
10 018 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 10 27 17
11 019 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 24 45 25
12 020 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 9 21 13
13 021 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 3 7 5
14 025 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 4 10 6
15 029 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 16 33 25
16 036 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 4 5 4
17 037 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 0 0 0
18 038 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 1 5 2
19 039 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 20 46 32
20 040 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 23 42 36
21 041 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ 1 3 2
22 042 โรงเรียนบ้านกระอาน 11 22 15
23 043 โรงเรียนบ้านกะทิง 17 46 29
24 051 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 4 16 11
25 052 โรงเรียนบ้านคลองขุด 3 6 5
26 055 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 3 7 5
27 054 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 2 2 2
28 053 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 20 56 31
29 056 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 3 6 4
30 058 โรงเรียนบ้านควนตานี 15 31 25
31 059 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 6 17 12
32 062 โรงเรียนบ้านควนหมาก 5 9 6
33 063 โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 5 17 10
34 064 โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 6 9 9
35 065 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 2 6 2
36 057 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 3 6 4
37 061 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 21 47 35
38 060 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ 0 0 0
39 066 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 68 162 120
40 067 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 18 48 29
41 068 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 5 5 5
42 069 โรงเรียนบ้านคูหา 40 94 65
43 077 โรงเรียนบ้านฉลุง 1 2 2
44 078 โรงเรียนบ้านช้างคลอด 2 2 2
45 080 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 34 72 52
46 081 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 1 3 2
47 082 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 2 2 2
48 083 โรงเรียนบ้านตาแปด 0 0 0
49 084 โรงเรียนบ้านตูหยง 10 34 19
50 086 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 2 5 4
51 087 โรงเรียนบ้านทรายขาว 5 19 7
52 089 โรงเรียนบ้านทับยาง 3 10 6
53 088 โรงเรียนบ้านทับโกบ 6 21 13
54 090 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 14 26 22
55 098 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 11 28 16
56 099 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 2 2 2
57 100 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 2 5 4
58 101 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว 0 0 0
59 102 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 10 23 14
60 103 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 17 45 30
61 104 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 5 13 9
62 097 โรงเรียนบ้านท่า 10 26 15
63 091 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 0 0 0
64 092 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 25 51 31
65 095 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 3 2
66 096 โรงเรียนบ้านท่าหมาก 0 0 0
67 094 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 5 5 5
68 093 โรงเรียนบ้านท่าไทร 6 15 8
69 106 โรงเรียนบ้านนนท์ 3 7 5
70 113 โรงเรียนบ้านนา 39 194 81
71 107 โรงเรียนบ้านนาจวก 4 10 8
72 108 โรงเรียนบ้านนาจะแหน 1 2 2
73 109 โรงเรียนบ้านนาทวี 75 195 124
74 110 โรงเรียนบ้านนาปรัง 34 69 49
75 111 โรงเรียนบ้านนาม่วง 10 41 22
76 112 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 6 3
77 115 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 0 0 0
78 114 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 3 12 5
79 120 โรงเรียนบ้านบาโหย 33 79 54
80 118 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 5 13 9
81 119 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม 2 2 2
82 117 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 6 16 12
83 116 โรงเรียนบ้านบ่อโชน 1 1 1
84 121 โรงเรียนบ้านประกอบ 7 18 13
85 122 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 6 21 12
86 123 โรงเรียนบ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 4 6 5
87 124 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 3 9 6
88 126 โรงเรียนบ้านปากช่อง 0 0 0
89 129 โรงเรียนบ้านปากบาง 7 20 13
90 127 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 18 28 24
91 128 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 17 27 22
92 125 โรงเรียนบ้านป็อง 1 3 2
93 130 โรงเรียนบ้านป่ากอ 3 6 5
94 131 โรงเรียนบ้านป่างาม 37 81 58
95 132 โรงเรียนบ้านป่าชิง 2 3 2
96 133 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 25 44 36
97 134 โรงเรียนบ้านป่าโอน 16 39 22
98 135 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 14 24 17
99 136 โรงเรียนบ้านพรุชิง 1 1 1
100 137 โรงเรียนบ้านพรุตู 1 2 2
101 139 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 11 60 26
102 140 โรงเรียนบ้านพรุหวา 6 50 15
103 138 โรงเรียนบ้านพรุเตียว 6 17 11
104 141 โรงเรียนบ้านพอบิด 7 19 9
105 142 โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 2 9 5
106 147 โรงเรียนบ้านมุนี 15 36 25
107 144 โรงเรียนบ้านม่วง 8 28 16
108 145 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ 3 4 4
109 146 โรงเรียนบ้านม้างอน 13 28 19
110 151 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 12 27 20
111 152 โรงเรียนบ้านระตะ 5 5 5
112 156 โรงเรียนบ้านลางา 10 22 18
113 157 โรงเรียนบ้านลำชิง 9 20 14
114 160 โรงเรียนบ้านลำลอง 5 10 9
115 158 โรงเรียนบ้านลำเปา 13 36 22
116 159 โรงเรียนบ้านลำไพล 2 5 4
117 155 โรงเรียนบ้านล่องควน 3 7 5
118 162 โรงเรียนบ้านวังบวบ 7 11 9
119 164 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 10 48 22
120 163 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 4 16 8
121 165 โรงเรียนบ้านสม็อง 0 0 0
122 166 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 5 12 10
123 167 โรงเรียนบ้านสะกอม 11 29 17
124 169 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 31 79 42
125 168 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 6 11 9
126 170 โรงเรียนบ้านสำนักขาม 8 24 14
127 171 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 3 7 6
128 173 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 7 16 11
129 172 โรงเรียนบ้านสุโสะ 32 73 51
130 174 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 4 9 7
131 175 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 1 3 2
132 178 โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 0 0 0
133 179 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1 2 2
134 177 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 11 29 16
135 176 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 11 32 22
136 044 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 3 7 5
137 045 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 8 41 20
138 046 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 5 21 11
139 048 โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 6 20 9
140 047 โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 17 30 25
141 049 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 1 3 2
142 050 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 3 6 4
143 070 โรงเรียนบ้านเคลียง 24 51 37
144 105 โรงเรียนบ้านเทพา 32 62 46
145 148 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 16 47 30
146 161 โรงเรียนบ้านเลียบ 1 2 2
147 071 โรงเรียนบ้านแค 4 7 5
148 079 โรงเรียนบ้านแซะ 0 0 0
149 143 โรงเรียนบ้านแพร้ว 1 3 2
150 149 โรงเรียนบ้านแม่ที 9 15 13
151 072 โรงเรียนบ้านโคกกอ 4 13 7
152 073 โรงเรียนบ้านโคกตก 16 40 28
153 074 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 3 19 8
154 075 โรงเรียนบ้านโคกม้า 5 16 8
155 076 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 4 11 8
156 085 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 15 40 27
157 150 โรงเรียนบ้านโมย 7 13 11
158 180 โรงเรียนบ้านโหนด 10 20 16
159 182 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 7 5
160 181 โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 5 19 7
161 153 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 5 8 7
162 154 โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 5 5 5
163 185 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 9 15 11
164 187 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 0 0 0
165 188 โรงเรียนมหิดล 6 16 9
166 193 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 12 29 18
167 196 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 2 3 3
168 198 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 33 66 51
169 199 โรงเรียนวัดคลองยอ 35 68 48
170 200 โรงเรียนวัดช่องเขา 7 31 13
171 202 โรงเรียนวัดทุ่งข่า 0 0 0
172 203 โรงเรียนวัดทุ่งพระ 1 2 2
173 201 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 5 12 10
174 205 โรงเรียนวัดนาปรือ 11 24 18
175 206 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 2 10 4
176 207 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 11 16 14
177 209 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 5 17 10
178 208 โรงเรียนวัดบ้านไร่(จะนะ) 3 10 6
179 210 โรงเรียนวัดประจ่า 16 35 24
180 211 โรงเรียนวัดปริก 6 9 8
181 212 โรงเรียนวัดม่วงก็อง 0 0 0
182 213 โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 6 26 14
183 214 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1 2 2
184 215 โรงเรียนวัดวังไทร 4 7 6
185 216 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 62 189 104
186 217 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 15 34 20
187 218 โรงเรียนวัดห้วยคู 3 5 5
188 195 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 1 1 1
189 197 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 1 1 1
190 204 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 5 13 10
191 222 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ 1 3 2
192 223 โรงเรียนสะบ้าย้อย 37 122 48
193 225 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 10 19 16
194 232 โรงเรียนอายุรกิจโกศล 0 0 0
195 234 โรงเรียนอุทยานอุทิศ 4 9 7
196 231 โรงเรียนเหมืองควนกรด 0 0 0
197 035 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 22 51 31
198 005 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 9 14 13
199 007 โรงเรียนกีญามุดดีน 2 2 2
200 009 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 5 5 5
201 022 โรงเรียนดรุณวิทยา 0 0 0
202 023 โรงเรียนดีนูลอิสลาม 0 0 0
203 027 โรงเรียนตัสดีกียะห์ 0 0 0
204 028 โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 4 7 6
205 183 โรงเรียนบุสตานุดดีน 0 0 0
206 184 โรงเรียนบุสมีวิทยา 5 15 9
207 186 โรงเรียนป่าระไมวิทยา 2 3 2
208 189 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 2 5 4
209 191 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 11 15 15
210 238 โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ 7 12 10
211 194 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 5 14 8
212 219 โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 3 3 3
213 220 โรงเรียนศาสนบำรุง 2 2 2
214 221 โรงเรียนศาสนอุปถัมป์ 0 0 0
215 224 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 0 0 0
216 226 โรงเรียนสันติวิทย์ 3 3 3
217 227 โรงเรียนสายชล 18 32 21
218 228 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 1 2 2
219 229 โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ 4 13 6
220 237 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม 10 16 13
221 233 โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ 0 0 0
222 192 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ 0 0 0
223 230 โรงเรียนเสนพงศ์ 21 47 37
224 235 โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ 2 19 7
225 008 โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล 16 30 24
226 030 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 7 23 12
227 031 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 21 59 29
228 032 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 0 0 0
229 034 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 0 0 0
230 006 โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวังพระอารามหลวง 0 0 0
231 190 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 4 18 7
232 001 โรงเรียน ตชด.บ้านสำนักเอาะ 0 0 0
233 002 โรงเรียน ตชด.บ้านหาดทราย 0 0 0
234 003 โรงเรียน ตชด.มหาราช ๑ 0 0 0
235 236 โรงเรียน ตชด.เชิญ พิศลยบุตร 1 3 2
236 024 โรงเรียนตชด.บ้านชายควน 3 10 6
237 026 โรงเรียนตชด.บ้านบาโรย 0 0 0
238 033 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 5 13 8
รวม 2019 4997 3208
8205

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]