เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายฆบฝาด หีมหวัง ครูโรงเรียนบ้านลำชิง กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
2 นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาะแลหนัง กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
3 นางวรรณา พระไพรี ครู โรงเรียนบ้านเทพา กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
4 นายมารุต ภิรมย์ ครู โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
5 นางสาวปรีดา แสงช่วง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
6 นายสุทัศน์ จันทรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
7 นายม่าดน จันอิ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนา กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
8 นายอายุทธ สะอุ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
9 นางสาลินี ยาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดประจ่า กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
10 นางสาวรุ้งรัตน์ เทิดชนะกุล ครู โรงเรียนบ้านม่วง กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
11 นายวรวรินทร์ มณีรัตน์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านม่วง กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
12 นางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
13 นางสาวจิราณัฏฐ์ ธรรมสุวรรณ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านน้ำลัด กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
14 นางสาวสุทธวรรณ จันทร์ขวัญ พนักงานราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
15 นางสาวจิตรา ไชยยศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
16 นางอุษา มู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ กรรมการบริหารจัดการดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]