สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 56 11 2 4 69
2 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 41 11 4 2 56
3 บ้านคอลอมุดอ 38 9 11 4 58
4 บ้านนา 28 5 2 2 35
5 บ้านคูหา 24 8 5 3 37
6 สะบ้าย้อย 22 8 2 4 32
7 ชุมชนวัดควนมีด 16 4 1 2 21
8 บ้านป่างาม 15 7 4 3 26
9 วัดคงคาสวัสดิ์ 15 4 3 7 22
10 ชุมชนบ้านปาดัง 14 8 1 2 23
11 บ้านเคลียง 14 6 1 0 21
12 บ้านนาปรัง 13 13 4 3 30
13 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 13 9 3 3 25
14 บ้านเทพา 13 8 5 5 26
15 เสนพงศ์ 13 4 2 2 19
16 วัดประจ่า 13 1 1 0 15
17 วัดคลองยอ 12 7 7 7 26
18 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 12 5 2 2 19
19 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 12 4 2 3 18
20 บ้านสุโสะ 11 12 3 0 26
21 บ้านควนเสม็ด 11 6 3 1 20
22 บ้านสะพานหัก 11 5 10 3 26
23 บ้านทุ่งไพล 10 5 1 1 16
24 บ้านเมาะลาแต 10 4 1 1 15
25 บ้านคูนายสังข์ 10 3 3 1 16
26 วัดสองพี่น้อง 10 3 1 1 14
27 บ้านตลิ่งชัน 9 13 2 3 24
28 แก้วบุตร-คูสกุล 9 4 2 1 15
29 บ้านปากบางสะกอม 9 4 0 0 13
30 บ้านบาโหย 9 3 4 8 16
31 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 9 3 2 1 14
32 บ้านป่าเร็ด 8 7 3 3 18
33 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 8 7 3 3 18
34 ทองอยู่นุตกุล 8 2 1 3 11
35 บ้านวังใหญ่ 8 2 0 0 10
36 บ้านท่าคลอง 7 3 4 1 14
37 บ้านลำเปา 7 3 2 0 12
38 สังวาลย์วิท ๒ 7 1 2 0 10
39 บ้านควนตานี 7 0 0 0 7
40 บ้านท่า 7 0 0 0 7
41 สายชล 6 6 3 2 15
42 บ้านโต้นนท์ 6 5 1 1 12
43 บ้านลำชิง 6 1 1 1 8
44 บ้านกะทิง 5 4 1 0 10
45 บ้านพระพุทธ 5 3 3 2 11
46 บ้านทุ่งโพธิ์ 5 3 1 1 9
47 บ้านปากบางนาทับ 5 2 6 4 13
48 บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 5 1 3 4 9
49 บ้านป่าโอน 5 1 2 2 8
50 วัดช่องเขา 5 0 1 0 6
51 วัดปริก 5 0 1 0 6
52 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 5 0 0 0 5
53 บ้านท่าโพธิ์ 5 0 0 0 5
54 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 4 6 8 2 18
55 ชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓) 4 4 0 0 8
56 บ้านนาม่วง 4 3 0 1 7
57 ชุมชนวัดน้ำขาว 4 2 1 1 7
58 บ้านเกาะทาก 4 2 1 0 7
59 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 4 2 0 2 6
60 บ้านท่าไทร 4 2 0 0 6
61 บ้านพรุหวา 4 2 0 0 6
62 บ้านพรุเตียว 4 2 0 0 6
63 บ้านกระอาน 4 1 2 1 7
64 บ้านทับโกบ 4 1 0 1 5
65 บ้านใหม่(สะเดา) 4 1 0 0 5
66 บ้านปากบาง 4 1 0 0 5
67 วงศ์วิทย์ 4 1 0 0 5
68 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 4 0 1 1 5
69 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 4 0 1 0 5
70 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 4 0 0 0 4
71 สุทธิ์รักษ์ 4 0 0 0 4
72 บ้านไร่(สะบ้าย้อย) 4 0 0 0 4
73 บ้านม้างอน 3 8 1 1 12
74 บ้านโคกตก 3 5 4 1 12
75 บ้านทัพหลวง 3 5 2 4 10
76 บ้านห้วยบอน 3 5 0 1 8
77 ชุมชนบ้านนากัน 3 4 2 1 9
78 บ้านตูหยง 3 4 1 2 8
79 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 3 4 1 0 8
80 บ้านโหนด 3 3 0 3 6
81 บ้านโมย 3 3 0 0 6
82 บ้านพรุหลุมพี 3 2 4 0 9
83 ชุมชนบ้านนาทับ 3 2 1 0 6
84 บ้านทรายขาว 3 1 1 0 5
85 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 3 1 0 1 4
86 บ้านระตะ 3 1 0 1 4
87 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 3 1 0 1 4
88 อุทยานอุทิศ 3 1 0 0 4
89 บ้านคลองกวางเขาวัง 3 0 1 0 4
90 วัดท่าประดู่ 3 0 0 1 3
91 บ้านสำนักหว้า 3 0 0 0 3
92 วัดบ้านไร่(จะนะ) 3 0 0 0 3
93 บ้านสำนักขาม 3 0 0 0 3
94 บ้านเกาะค่าง 3 0 0 0 3
95 รุ่งภิญโญ 2 3 4 2 9
96 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 2 3 3 1 8
97 กฤษณาวิทยา 2 3 2 2 7
98 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 2 3 2 0 7
99 ชุมชนบ้านทางควาย 2 3 2 0 7
100 ส่งเสริมอิสลาม 2 3 1 1 6
101 บ้านลางา 2 3 1 0 6
102 บ้านสะกอม 2 2 4 3 8
103 บ้านแม่ที 2 2 2 0 6
104 วัดบ้านลุ่ม 2 2 1 0 5
105 บ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 2 2 1 0 5
106 บ้านยางเกาะ 2 2 0 1 4
107 บ้านเกาะแลหนัง 2 2 0 1 4
108 บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 2 2 0 0 4
109 วัดเทพาไพโรจน์ 2 2 0 0 4
110 บ้านสวรรค์ 2 1 2 0 5
111 บ้านเก่า(นาทวี) 2 1 1 1 4
112 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 2 1 1 1 4
113 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 2 1 1 0 4
114 วัดนาปรือ 2 1 1 0 4
115 บ้านควนหมาก 2 1 0 1 3
116 บ้านน้ำเค็ม 2 1 0 0 3
117 บ้านป่ากอ 2 1 0 0 3
118 บ้านมุนี 2 1 0 0 3
119 บ้านแค 2 1 0 0 3
120 บ้านประกอบ 2 0 3 1 5
121 มหิดล 2 0 1 2 3
122 บ้านสะพานเคียน 2 0 1 0 3
123 วัดห้วยคู 2 0 1 0 3
124 บ้านปลักบ่อ 2 0 0 1 2
125 บ้านทับยาง 2 0 0 1 2
126 บ้านคลองขุด 2 0 0 1 2
127 บ้านควนขี้แรด 2 0 0 1 2
128 เอิ้นวิทยานุสรณ์ 2 0 0 0 2
129 บ้านลำไพล 2 0 0 0 2
130 บ้านสุเหร่า 2 0 0 0 2
131 บ้านควนหรัน(เทพา) 2 0 0 0 2
132 บ้านช้างคลอด 2 0 0 0 2
133 วัดนาหมอศรี 2 0 0 0 2
134 บ้านบ่อเตย 1 3 1 0 5
135 บ้านลำลอง 1 3 0 1 4
136 บ้านห้วยเต่า 1 2 2 1 5
137 บ้านม่วง 1 2 2 0 5
138 เทศบาลตำบลนาทวี 1 2 1 1 4
139 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 1 2 0 1 3
140 บ้านโคกม้า 1 2 0 0 3
141 บ้านหนองสาหร่าย 1 2 0 0 3
142 ตชด.บ้านชายควน 1 2 0 0 3
143 บ้านคลองประดู่ 1 2 0 0 3
144 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 1 1 3 0 5
145 บ้านนนท์ 1 1 1 0 3
146 บ้านบ่อทอง 1 1 1 0 3
147 ทรัพย์ธานีวิทยา 1 1 0 1 2
148 บ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 1 1 0 0 2
149 บ้านบ่อน้ำส้ม 1 1 0 0 2
150 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 1 0 0 2
151 วัดขุนตัดหวาย 1 1 0 0 2
152 วัดวังไทร 1 0 3 0 4
153 สันติวิทย์ 1 0 2 0 3
154 บ้านโคกพยอม 1 0 2 0 3
155 บ้านทำเนียบ 1 0 1 0 2
156 บ้านคลองแงะ 1 0 0 1 1
157 บ้านตะเคียนทอง 1 0 0 0 1
158 บ้านนาหว้า 1 0 0 0 1
159 บ้านป็อง 1 0 0 0 1
160 ชาติตระการโกศล 1 0 0 0 1
161 วัดเกษมรัตน์ 1 0 0 0 1
162 นิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 1 0 0 0 1
163 ตชด.เชิญ พิศลยบุตร 1 0 0 0 1
164 ชุมชนวัดปลักชะเมา 1 0 0 0 1
165 บ้านกรงอิตำ 1 0 0 0 1
166 บ้านควนหัวช้าง 1 0 0 0 1
167 บ้านตะเคียนเภา 1 0 0 0 1
168 บ้านหน่ำฮั้ว 1 0 0 0 1
169 บ้านแพร้ว 1 0 0 0 1
170 วัดเขามีเกียรติ 1 0 0 0 1
171 สมาคมไทยผลิตยา ๒ 1 0 0 0 1
172 ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 0 3 0 0 3
173 บุสมีวิทยา 0 2 3 0 5
174 บ้านโคกกอ 0 2 1 0 3
175 บ้านใหม่ 0 2 1 0 3
176 บ้านวังบวบ 0 1 1 3 2
177 บ้านควนตีหมุน 0 1 1 2 2
178 บ้านล่องควน 0 1 1 1 2
179 บ้านควนเจดีย์ 0 1 0 2 1
180 บ้านโคกสิเหรง 0 1 0 0 1
181 ป่าระไมวิทยา 0 1 0 0 1
182 บ้านทุ่งนาเคียน 0 1 0 0 1
183 บ้านนาจะแหน 0 1 0 0 1
184 บ้านพรุชิง 0 1 0 0 1
185 บ้านพอบิด 0 1 0 0 1
186 บ้านหัวถนน 0 1 0 0 1
187 บ้านเขาจันทร์ 0 1 0 0 1
188 วัดทุ่งพระ 0 1 0 0 1
189 วัดลำพดจินดาราม 0 1 0 0 1
190 บ้านนาจวก 0 0 2 1 2
191 ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 0 0 2 0 2
192 กีญามุดดีน 0 0 1 0 1
193 บ้านป่าชิง 0 0 1 0 1
194 สุขเกษมวิทยา 0 0 1 0 1
195 ลำไพลศานติวิทย์ 0 0 0 1 0
196 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 0 0 1 0
197 บ้านฉลุง 0 0 0 1 0
198 บ้านท่าม่วง 0 0 0 1 0
199 บ้านบ่อโชน 0 0 0 1 0
200 บ้านเขาน้อย 0 0 0 1 0
201 บ้านเลียบ 0 0 0 1 0
202 ศาสนบำรุง 0 0 0 0 0
รวม 895 428 233 175 1,731