สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 21 15 5 41 58 11 2 4 71
2 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 20 10 7 37 43 12 5 2 60
3 บ้านคอลอมุดอ 13 14 9 36 40 9 13 4 62
4 บ้านสุโสะ 8 3 4 15 14 13 3 0 30
5 บ้านท่าคลอง 7 1 3 11 13 6 4 1 23
6 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 6 5 2 13 12 5 2 2 19
7 ชุมชนบ้านปาดัง 6 4 3 13 15 8 2 2 25
8 บ้านนาปรัง 6 4 3 13 13 13 4 3 30
9 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 6 3 2 11 11 4 3 1 18
10 บ้านนา 5 9 5 19 28 5 2 2 35
11 เสนพงศ์ 5 3 2 10 13 4 2 2 19
12 บ้านตลิ่งชัน 5 2 3 10 14 14 2 3 30
13 บ้านเทพา 5 2 2 9 14 8 5 5 27
14 วัดประจ่า 4 3 3 10 13 1 1 0 15
15 วัดคงคาสวัสดิ์ 4 3 0 7 16 4 3 8 23
16 สะบ้าย้อย 4 2 6 12 23 8 2 4 33
17 ชุมชนวัดควนมีด 4 2 4 10 16 4 1 2 21
18 บ้านควนตานี 4 2 2 8 12 2 1 0 15
19 บ้านทำเนียบ 4 1 1 6 6 2 2 0 10
20 บ้านลำเปา 4 1 0 5 8 3 2 0 13
21 บ้านคูหา 3 6 3 12 24 8 5 3 37
22 บ้านป่างาม 3 4 6 13 19 8 4 3 31
23 บ้านป่าเร็ด 3 4 1 8 8 7 3 4 18
24 บ้านควนเสม็ด 3 2 2 7 11 6 3 1 20
25 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 3 2 2 7 8 9 3 3 20
26 วัดนาปรือ 3 1 1 5 9 1 1 0 11
27 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 3 0 5 8 12 4 2 3 18
28 บ้านบาโหย 3 0 4 7 11 5 5 8 21
29 สายชล 3 0 2 5 6 6 3 2 15
30 บ้านเกาะทาก 3 0 2 5 5 2 1 0 8
31 ชุมชนวัดน้ำขาว 3 0 0 3 5 2 1 1 8
32 บ้านทัพหลวง 3 0 0 3 3 5 2 4 10
33 บ้านคูนายสังข์ 2 5 5 12 10 3 3 1 16
34 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 3 2 7 13 9 3 3 25
35 บ้านเคลียง 2 2 4 8 14 6 1 0 21
36 บ้านกะทิง 2 2 0 4 8 6 3 0 17
37 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 2 1 2 5 4 6 8 2 18
38 บ้านแม่ที 2 1 1 4 4 2 3 0 9
39 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 2 1 0 3 6 1 2 0 9
40 วัดท่าประดู่ 2 1 0 3 4 0 0 1 4
41 บ้านใหม่(สะเดา) 2 0 2 4 4 1 0 0 5
42 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 2 0 2 4 4 0 0 0 4
43 บ้านลางา 2 0 0 2 4 4 2 0 10
44 บ้านท่าไทร 2 0 0 2 4 2 0 0 6
45 บ้านยางเกาะ 1 4 2 7 7 3 0 1 10
46 บ้านปากบางสะกอม 1 4 1 6 13 4 0 0 17
47 บ้านสะพานหัก 1 4 1 6 11 5 10 3 26
48 บ้านวังใหญ่ 1 4 1 6 8 2 0 0 10
49 บ้านป่าโอน 1 4 0 5 6 4 3 2 13
50 แก้วบุตร-คูสกุล 1 3 1 5 9 4 2 1 15
51 บ้านมุนี 1 2 4 7 9 5 1 0 15
52 ทองอยู่นุตกุล 1 2 0 3 8 2 1 3 11
53 วัดช่องเขา 1 2 0 3 6 0 1 0 7
54 บ้านโคกม้า 1 2 0 3 3 2 0 0 5
55 วัดสองพี่น้อง 1 1 4 6 10 3 1 1 14
56 บ้านสำนักขาม 1 1 4 6 8 0 0 0 8
57 บ้านโต้นนท์ 1 1 1 3 7 5 1 1 13
58 บ้านลำชิง 1 1 1 3 6 1 1 1 8
59 บ้านโคกตก 1 1 1 3 5 5 4 1 14
60 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 1 1 1 3 3 6 2 1 11
61 บ้านประกอบ 1 1 1 3 3 0 3 1 6
62 บ้านทุ่งไพล 1 1 0 2 10 5 1 1 16
63 บ้านท่า 1 1 0 2 9 1 0 0 10
64 บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 1 1 0 2 6 1 4 5 11
65 บ้านปากบาง 1 1 0 2 5 2 0 0 7
66 บ้านม่วง 1 1 0 2 4 2 2 0 8
67 บ้านพรุหวา 1 1 0 2 4 2 0 0 6
68 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 1 1 0 2 3 1 0 1 4
69 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 1 0 2 3 5 2 0 2 7
70 บ้านโหนด 1 0 2 3 4 3 0 3 7
71 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1 0 2 3 4 0 1 1 5
72 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 1 0 2 3 1 1 3 0 5
73 สุทธิ์รักษ์ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
74 ชุมชนบ้านนาทับ 1 0 1 2 3 2 1 0 6
75 บ้านเก่า(นาทวี) 1 0 1 2 3 1 1 1 5
76 บ้านคลองกวางเขาวัง 1 0 1 2 3 0 1 0 4
77 บ้านสำนักหว้า 1 0 1 2 3 0 0 0 3
78 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 1 2 2 2 0 0 4
79 บ้านควนหรัน(เทพา) 1 0 0 1 4 1 1 0 6
80 ชุมชนบ้านนากัน 1 0 0 1 3 4 2 1 9
81 บ้านพอบิด 1 0 0 1 3 3 0 1 6
82 บ้านทรายขาว 1 0 0 1 3 1 1 0 5
83 มหิดล 1 0 0 1 3 0 1 2 4
84 วัดบ้านไร่(จะนะ) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
85 วัดบ้านลุ่ม 1 0 0 1 2 2 1 0 5
86 บ้านปลักบ่อ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
87 เอิ้นวิทยานุสรณ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
88 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
89 บ้านถ้ำตลอด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านตะเคียนทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านนาหว้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านป็อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
93 สังวาลย์วิท ๒ 0 3 2 5 7 1 2 0 10
94 บ้านสุเหร่า 0 3 1 4 6 1 0 0 7
95 บ้านม้างอน 0 3 1 4 3 8 1 1 12
96 วัดคลองยอ 0 2 3 5 12 7 7 7 26
97 บ้านเมาะลาแต 0 2 1 3 10 4 1 1 15
98 วัดปริก 0 2 1 3 5 0 1 0 6
99 บ้านพระพุทธ 0 1 2 3 5 3 3 2 11
100 บ้านพรุเตียว 0 1 1 2 4 2 0 0 6
101 วงศ์วิทย์ 0 1 1 2 4 1 0 0 5
102 บ้านตูหยง 0 1 1 2 3 4 1 2 8
103 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 0 1 1 2 2 3 2 0 7
104 บ้านควนหมาก 0 1 1 2 2 2 0 1 4
105 สันติวิทย์ 0 1 1 2 1 0 2 0 3
106 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 0 1 0 1 5 0 1 0 6
107 บ้านไร่(สะบ้าย้อย) 0 1 0 1 5 0 0 0 5
108 ชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓) 0 1 0 1 4 4 0 0 8
109 บ้านห้วยเต่า 0 1 0 1 4 2 4 1 10
110 ชุมชนวัดปลักชะเมา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
111 บ้านบ่อเตย 0 1 0 1 2 3 1 0 6
112 บ้านควนตีหมุน 0 1 0 1 2 1 1 2 4
113 บ้านทับยาง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
114 บ้านลำไพล 0 1 0 1 2 0 0 0 2
115 บ้านลำลอง 0 1 0 1 1 3 0 1 4
116 ทรัพย์ธานีวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
117 บ้านทุ่งนาเคียน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
118 ชาติตระการโกศล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านพรุตู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 วัดเกษมรัตน์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 บ้านม่วงถ้ำ 0 1 0 1 0 2 1 0 3
122 บ้านวังบวบ 0 1 0 1 0 1 1 3 2
123 บ้านกระอาน 0 0 3 3 4 1 2 1 7
124 บ้านระตะ 0 0 2 2 3 1 0 1 4
125 กฤษณาวิทยา 0 0 2 2 2 3 2 2 7
126 บ้านปากบางนาทับ 0 0 1 1 6 2 6 4 14
127 บ้านทับโกบ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
128 บ้านพรุหลุมพี 0 0 1 1 3 3 5 0 11
129 ชุมชนบ้านทางควาย 0 0 1 1 3 3 2 0 8
130 บ้านบ่อทอง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
131 บ้านแค 0 0 1 1 3 1 0 0 4
132 อุทยานอุทิศ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
133 บ้านเกาะค่าง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
134 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 0 0 1 1 2 3 3 1 8
135 บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 2 2 0 0 4
136 บ้านสวรรค์ 0 0 1 1 2 1 2 0 5
137 บ้านสะพานเคียน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
138 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
139 วัดห้วยคู 0 0 1 1 2 0 1 0 3
140 บ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 0 0 1 1 1 1 0 0 2
141 นิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
142 ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 0 0 1 1 0 4 0 0 4
143 บ้านป่าชิง 0 0 1 1 0 0 2 0 2
144 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 5 3 1 1 9
145 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
146 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 4 3 0 1 7
147 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 3 5 2 1 10
148 บ้านโมย 0 0 0 0 3 3 0 0 6
149 วัดเทพาไพโรจน์ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
150 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
151 รุ่งภิญโญ 0 0 0 0 2 3 4 2 9
152 ส่งเสริมอิสลาม 0 0 0 0 2 3 1 1 6
153 บ้านสะกอม 0 0 0 0 2 2 4 3 8
154 บ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
155 บ้านเกาะแลหนัง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
156 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
157 บ้านน้ำเค็ม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 บ้านป่ากอ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
160 บ้านควนขี้แรด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
161 บ้านควนหัวช้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านช้างคลอด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 วัดนาหมอศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 เทศบาลตำบลนาทวี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
165 ตชด.บ้านชายควน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 บ้านคลองประดู่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
167 บ้านนนท์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
168 บ้านบ่อน้ำส้ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 วัดขุนตัดหวาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 วัดวังไทร 0 0 0 0 1 0 3 0 4
172 บ้านโคกพยอม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
173 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
174 บ้านคลองแงะ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 บ้านตะเคียนเภา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 ตชด.เชิญ พิศลยบุตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านกรงอิตำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านหน่ำฮั้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านแพร้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 วัดเขามีเกียรติ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 สมาคมไทยผลิตยา ๒ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บุสมีวิทยา 0 0 0 0 0 2 3 0 5
183 บ้านโคกกอ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
184 บ้านโคกสิเหรง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
185 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
186 บ้านล่องควน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
187 บ้านทุ่งครก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
188 บ้านควนเจดีย์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
189 ป่าระไมวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านนาจะแหน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านพรุชิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านเขาจันทร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 วัดทุ่งพระ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 วัดลำพดจินดาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านนาจวก 0 0 0 0 0 0 2 1 2
197 ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
198 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
199 กีญามุดดีน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 สุขเกษมวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 ลำไพลศานติวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 บ้านฉลุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านบ่อโชน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านเลียบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 ศาสนบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 249 208 191 648 1,027 473 263 181 1,763