สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 58 11 2 4 71
2 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 43 12 5 2 60
3 บ้านคอลอมุดอ 40 9 13 4 62
4 บ้านนา 28 5 2 2 35
5 บ้านคูหา 24 8 5 3 37
6 สะบ้าย้อย 23 8 2 4 33
7 บ้านป่างาม 19 8 4 3 31
8 วัดคงคาสวัสดิ์ 16 4 3 8 23
9 ชุมชนวัดควนมีด 16 4 1 2 21
10 ชุมชนบ้านปาดัง 15 8 2 2 25
11 บ้านตลิ่งชัน 14 14 2 3 30
12 บ้านสุโสะ 14 13 3 0 30
13 บ้านเทพา 14 8 5 5 27
14 บ้านเคลียง 14 6 1 0 21
15 บ้านนาปรัง 13 13 4 3 30
16 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 13 9 3 3 25
17 บ้านท่าคลอง 13 6 4 1 23
18 เสนพงศ์ 13 4 2 2 19
19 บ้านปากบางสะกอม 13 4 0 0 17
20 วัดประจ่า 13 1 1 0 15
21 วัดคลองยอ 12 7 7 7 26
22 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 12 5 2 2 19
23 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 12 4 2 3 18
24 บ้านควนตานี 12 2 1 0 15
25 บ้านควนเสม็ด 11 6 3 1 20
26 บ้านสะพานหัก 11 5 10 3 26
27 บ้านบาโหย 11 5 5 8 21
28 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 11 4 3 1 18
29 บ้านทุ่งไพล 10 5 1 1 16
30 บ้านเมาะลาแต 10 4 1 1 15
31 บ้านคูนายสังข์ 10 3 3 1 16
32 วัดสองพี่น้อง 10 3 1 1 14
33 บ้านมุนี 9 5 1 0 15
34 แก้วบุตร-คูสกุล 9 4 2 1 15
35 วัดนาปรือ 9 1 1 0 11
36 บ้านท่า 9 1 0 0 10
37 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 8 9 3 3 20
38 บ้านป่าเร็ด 8 7 3 4 18
39 บ้านกะทิง 8 6 3 0 17
40 บ้านลำเปา 8 3 2 0 13
41 ทองอยู่นุตกุล 8 2 1 3 11
42 บ้านวังใหญ่ 8 2 0 0 10
43 บ้านสำนักขาม 8 0 0 0 8
44 บ้านโต้นนท์ 7 5 1 1 13
45 บ้านยางเกาะ 7 3 0 1 10
46 สังวาลย์วิท ๒ 7 1 2 0 10
47 สายชล 6 6 3 2 15
48 บ้านป่าโอน 6 4 3 2 13
49 บ้านปากบางนาทับ 6 2 6 4 14
50 บ้านทำเนียบ 6 2 2 0 10
51 บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 6 1 4 5 11
52 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 6 1 2 0 9
53 บ้านลำชิง 6 1 1 1 8
54 บ้านสุเหร่า 6 1 0 0 7
55 วัดช่องเขา 6 0 1 0 7
56 บ้านโคกตก 5 5 4 1 14
57 บ้านพระพุทธ 5 3 3 2 11
58 บ้านทุ่งโพธิ์ 5 3 1 1 9
59 ชุมชนวัดน้ำขาว 5 2 1 1 8
60 บ้านเกาะทาก 5 2 1 0 8
61 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 5 2 0 2 7
62 บ้านปากบาง 5 2 0 0 7
63 วัดปริก 5 0 1 0 6
64 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 5 0 1 0 6
65 บ้านไร่(สะบ้าย้อย) 5 0 0 0 5
66 บ้านท่าโพธิ์ 5 0 0 0 5
67 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 4 6 8 2 18
68 บ้านลางา 4 4 2 0 10
69 ชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓) 4 4 0 0 8
70 บ้านโหนด 4 3 0 3 7
71 บ้านนาม่วง 4 3 0 1 7
72 บ้านห้วยเต่า 4 2 4 1 10
73 บ้านแม่ที 4 2 3 0 9
74 บ้านม่วง 4 2 2 0 8
75 บ้านท่าไทร 4 2 0 0 6
76 บ้านพรุหวา 4 2 0 0 6
77 บ้านพรุเตียว 4 2 0 0 6
78 บ้านกระอาน 4 1 2 1 7
79 บ้านควนหรัน(เทพา) 4 1 1 0 6
80 บ้านทับโกบ 4 1 0 1 5
81 บ้านใหม่(สะเดา) 4 1 0 0 5
82 วงศ์วิทย์ 4 1 0 0 5
83 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 4 0 1 1 5
84 วัดท่าประดู่ 4 0 0 1 4
85 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 4 0 0 0 4
86 สุทธิ์รักษ์ 4 0 0 0 4
87 บ้านม้างอน 3 8 1 1 12
88 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 3 6 2 1 11
89 บ้านทัพหลวง 3 5 2 4 10
90 บ้านห้วยบอน 3 5 2 1 10
91 ชุมชนบ้านนากัน 3 4 2 1 9
92 บ้านตูหยง 3 4 1 2 8
93 บ้านพรุหลุมพี 3 3 5 0 11
94 ชุมชนบ้านทางควาย 3 3 2 0 8
95 บ้านพอบิด 3 3 0 1 6
96 บ้านโมย 3 3 0 0 6
97 ชุมชนบ้านนาทับ 3 2 1 0 6
98 บ้านโคกม้า 3 2 0 0 5
99 วัดเทพาไพโรจน์ 3 2 0 0 5
100 บ้านเก่า(นาทวี) 3 1 1 1 5
101 บ้านทรายขาว 3 1 1 0 5
102 บ้านบ่อทอง 3 1 1 0 5
103 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 3 1 0 1 4
104 บ้านระตะ 3 1 0 1 4
105 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 3 1 0 1 4
106 บ้านแค 3 1 0 0 4
107 อุทยานอุทิศ 3 1 0 0 4
108 บ้านประกอบ 3 0 3 1 6
109 มหิดล 3 0 1 2 4
110 บ้านคลองกวางเขาวัง 3 0 1 0 4
111 บ้านสำนักหว้า 3 0 0 0 3
112 วัดบ้านไร่(จะนะ) 3 0 0 0 3
113 ชุมชนวัดปลักชะเมา 3 0 0 0 3
114 บ้านเกาะค่าง 3 0 0 0 3
115 รุ่งภิญโญ 2 3 4 2 9
116 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 2 3 3 1 8
117 กฤษณาวิทยา 2 3 2 2 7
118 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 2 3 2 0 7
119 ส่งเสริมอิสลาม 2 3 1 1 6
120 บ้านบ่อเตย 2 3 1 0 6
121 บ้านสะกอม 2 2 4 3 8
122 วัดบ้านลุ่ม 2 2 1 0 5
123 บ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 2 2 1 0 5
124 บ้านควนหมาก 2 2 0 1 4
125 บ้านเกาะแลหนัง 2 2 0 1 4
126 บ้านหนองสาหร่าย 2 2 0 0 4
127 บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 2 2 0 0 4
128 บ้านสวรรค์ 2 1 2 0 5
129 บ้านควนตีหมุน 2 1 1 2 4
130 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 2 1 1 1 4
131 บ้านสะพานเคียน 2 1 1 0 4
132 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 2 1 1 0 4
133 บ้านน้ำเค็ม 2 1 0 0 3
134 บ้านป่ากอ 2 1 0 0 3
135 วัดห้วยคู 2 0 1 0 3
136 บ้านปลักบ่อ 2 0 0 1 2
137 บ้านทับยาง 2 0 0 1 2
138 บ้านคลองขุด 2 0 0 1 2
139 บ้านควนขี้แรด 2 0 0 1 2
140 เอิ้นวิทยานุสรณ์ 2 0 0 0 2
141 บ้านลำไพล 2 0 0 0 2
142 บ้านควนหัวช้าง 2 0 0 0 2
143 บ้านช้างคลอด 2 0 0 0 2
144 วัดนาหมอศรี 2 0 0 0 2
145 บ้านลำลอง 1 3 0 1 4
146 เทศบาลตำบลนาทวี 1 2 1 1 4
147 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 1 2 0 1 3
148 ตชด.บ้านชายควน 1 2 0 0 3
149 บ้านคลองประดู่ 1 2 0 0 3
150 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 1 1 3 0 5
151 บ้านนนท์ 1 1 1 0 3
152 ทรัพย์ธานีวิทยา 1 1 0 1 2
153 บ้านถ้ำตลอด 1 1 0 0 2
154 บ้านทุ่งนาเคียน 1 1 0 0 2
155 บ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 1 1 0 0 2
156 บ้านบ่อน้ำส้ม 1 1 0 0 2
157 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 1 0 0 2
158 วัดขุนตัดหวาย 1 1 0 0 2
159 วัดวังไทร 1 0 3 0 4
160 สันติวิทย์ 1 0 2 0 3
161 บ้านโคกพยอม 1 0 2 0 3
162 บ้านเขาน้อย 1 0 1 1 2
163 บ้านคลองแงะ 1 0 0 1 1
164 บ้านตะเคียนเภา 1 0 0 1 1
165 บ้านตะเคียนทอง 1 0 0 0 1
166 บ้านนาหว้า 1 0 0 0 1
167 บ้านป็อง 1 0 0 0 1
168 ชาติตระการโกศล 1 0 0 0 1
169 บ้านพรุตู 1 0 0 0 1
170 วัดเกษมรัตน์ 1 0 0 0 1
171 นิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 1 0 0 0 1
172 ตชด.เชิญ พิศลยบุตร 1 0 0 0 1
173 บ้านกรงอิตำ 1 0 0 0 1
174 บ้านหน่ำฮั้ว 1 0 0 0 1
175 บ้านแพร้ว 1 0 0 0 1
176 วัดเขามีเกียรติ 1 0 0 0 1
177 สมาคมไทยผลิตยา ๒ 1 0 0 0 1
178 ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 0 4 0 0 4
179 บุสมีวิทยา 0 2 3 0 5
180 บ้านม่วงถ้ำ 0 2 1 0 3
181 บ้านโคกกอ 0 2 1 0 3
182 บ้านโคกสิเหรง 0 2 1 0 3
183 บ้านใหม่ 0 2 1 0 3
184 บ้านวังบวบ 0 1 1 3 2
185 บ้านล่องควน 0 1 1 1 2
186 บ้านทุ่งครก 0 1 1 0 2
187 บ้านควนเจดีย์ 0 1 0 2 1
188 ป่าระไมวิทยา 0 1 0 0 1
189 บ้านนาจะแหน 0 1 0 0 1
190 บ้านพรุชิง 0 1 0 0 1
191 บ้านหัวถนน 0 1 0 0 1
192 บ้านเขาจันทร์ 0 1 0 0 1
193 วัดทุ่งพระ 0 1 0 0 1
194 วัดลำพดจินดาราม 0 1 0 0 1
195 บ้านนาจวก 0 0 2 1 2
196 บ้านป่าชิง 0 0 2 0 2
197 ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 0 0 2 0 2
198 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 0 1 1 1
199 กีญามุดดีน 0 0 1 0 1
200 สุขเกษมวิทยา 0 0 1 0 1
201 ลำไพลศานติวิทย์ 0 0 0 1 0
202 บ้านฉลุง 0 0 0 1 0
203 บ้านท่าม่วง 0 0 0 1 0
204 บ้านบ่อโชน 0 0 0 1 0
205 บ้านเลียบ 0 0 0 1 0
206 ศาสนบำรุง 0 0 0 0 0
รวม 1,027 473 263 181 1,763